Taustaa


APOTYÖKALU on kehitetty Jalmari Jyllin Säätiön Aineettoman pääoman merkityksen näyttö -hankkeessa vuosina 2008-2011.


Projektissa tarkasteltiin vanhustyön järjestöorganisaatioiden toimintaa ja tehtävässään onnistumista aineettoman pääoman johtamisen näkökulmasta. Tähän kehitetty arviointi antaa vertailukelpoisen arvion vanhustyöyksiköiden aineettoman pääoman ja laadullisen suorituskyvyn tilasta ja kehityksestä.

Vanhustyön järjestö- ja palveluorganisaatioiden erityispiirteinä on onnistua niille annetuissa perustehtävissä hyväksyttävällä ja arvostetulla tavalla. Onnistuminen edellytää vahvoja aineettomia resursseja, joiden tunnistaminen ja kehittäminen ovat tulevaisuuden haasteita kaikille vanhustyön toimijoille. Organisaatiossa vaikuttavan osaamisen lisäksi aineettoman pääoman alueelle kuuluvat mm. henkilökunnan sitoutuminen organisaation arvoihin, suhdeverkoston toimivuus sekä ilmapiiri ja toteutuvan toiminnan laatu.

Hankkeen tulokset on tuotteistettu vuoden 2011 aikana APOTYÖKALU-arviointikokonaisuudeksi, jonka avulla organisaation sisällä voi asettaa aineettoman pääoman kehittämistavoitteita ja tukea sen johtamista sekä verrata omaa tilannettaan muihin alan toimijoihin. Arviointimenetelmän avulla aineettoman pääoman tila voidaan tehdä näkyväksi myös henkilökunnalle, luottamushenkilöille, rahoittajille ja yhteistyökumppaneille. Aineettoman pääoman näkökulman korostamisella on tarkoitus myös parantaa arvostusta ja houkuttelevuutta.

Arviointimenetelmän taustalla vaikuttavat kansainväliset johtamis- ja laatujärjestelmät (ISO 9000, EFQM ja tasapainoinen johtaminen), joten sen tulokset ovat implementoitavissa vanhustyöyksiköissä jo olemassa oleviin toimintajärjestelmiin.


Taustaa kuva1
Taustaa kuva2

Taustaa kuva3

Taustaa kuva4