Jalmari Jyllin Säätiö

Jalmari Jyllin Säätiön toiminta perustuu Jalmari ja Lyyli Jyllin testamenttiin, jolla he uskoivat Ikaalisten seurakunnalle palvelutehtävän vanhuuden hyväksi. Testamentin tuella perustettiin Jalmari Jyllin Säätiö vuonna 1965.

Säätiön arvoperusta on määritelty säädekirjassa, ja se kiteytyy lähimmäisvastuuseen. Kyse on erityisesti lähimmäisestä välittämisestä ja huolehtimisesta sekä suvaitsevaisuudesta. Jalmari Jyllin Säätiö toimii hyvinvointipalvelujen asiantuntijaorganisaationa ja sen toiminta perustuu tutkittuun tietoon, hyväksikoettuun käytäntöön ja riittävään näyttöön seniorien ja työelämän hyvinvoinnista. Jalmari Jyllin Säätiö toimii myös aktiivisena opetuskenttänä alan opiskelijoille.