Johtaminen ja työhyvinvointi

Vanhustyön kehittyessä ja toimintaympäristön muuttuessa myös sen johtamiselle ja organisaatiorakenteille kohdistuu uudenalaisia haasteita kustannustehokkaan ja laadukkaan hoitotyön varmistamiseksi. Samalla toimialan tehtävänä on vanhustyön maineen ja profiilin nostaminen, työurien pidentäminen sekä uusien työntekijöiden saaminen alalle. Johtamisen ja työhyvinvoinnin kehittämistyömme keskittyvät näihin tavoitteisiin!

Jalmari Jyllin Säätiön kokonaisvaltainen johtamisjärjestelmä on tulosta systemaattisesta ja pitkäjänteisestä kehittämistyöstä vanhustyön johtamisen ja työhyvinvoinnin alueilla. Jyllin Kodin omat lähiesimiehet ovat vahvasti erilaisten muistisairauksien hoitoon, ammatillisiin vuorovaikutustaitoihin ja kokonaisvaltaiseen johtamiseen täydennyskoulutettuja. Mm. alkoholidementiatyön kehittämisen kautta koko henkilöstö osallistuu toimintajärjestelmämme kehittämiseen.

Kerromme johtamisen kehittämistyömme kokemuksista ja tuloksista mielellämme!!