Aineettoman pääoman johtaminen vanhustyössä

Jalmari Jyllin Säätiön Aineettoman pääoman merkityksen näyttö -hankkeen (2008–2012) tarkoituksena on ollut vanhustyössä vaikuttavan aineettoman pääoman (intellectual capital)  tunnistaminen ja sen näkyväksi tekeminen. Hankkeessa on kehitetty aineettoman pääoman Apotyökalu - arviointimenetelmä vanhustyön palveluorganisaatioille.

Arviointitulosten ja käyttökokemusten perusteella projektissa kehitettyä arviointimenetelmää voidaan pitää käyttökelpoisena vanhustyön järjestöorganisaation itsearviointina, joka toimii samalla strategiatyön ja johtamisen työkaluna. Arviointi nostaa esiin sekä konkreettisia vahvuuksia, että kehittämiskohteita, joilla aineettoman pääoman johtamista voitaisiin paremmin huomioida vanhustyössä.

Arviointimenettely ei ole ainoastaan erillinen toimenpide, vaan se voi kansainvälisiin johtamismalleihin perustuvan viitekehyksensä ansiosta toimia osana jo olemassa olevaa laatu- tai toimintajärjestelmää tukien suunnittelua, kehittämistä ja laadulliseen suorituskykyyn liittyvää sidosryhmäraportointia.

Kiinnostuitko aineettoman pääoman johtamisesta? Kysy lisää!