Jalmari Jyllin Säätiö - Aktiivinen vanhustyön toimija

JJS-Trainee -ohjelman kautta Säätiö toimii sekä konkreettisena, että verkkopohjaisena opetuskenttänä alan opiskelijoille ja täydennyskoulutusta hankkiville ammattilaisille. Jalmari Jyllin Säätiö toimii yhteistyössä yli kymmenen oppilaitoksen kanssa.

Toimimme yhteistyössä oppilaitosten kanssa myös toimialan kehittämisnäkökulmasta. Erityisosaamisalueitamme ovat ikäihmisten ja muistisairaiden hoito, päihdemuistisairaudet, psykogeriatrinen hoitotyö, ikäihmisten toimintakykyä edistävä hoitotyö sekä kuntoutus ja ravitsemus.

Säätiöllä on pitkä toimintahistoria erilaisista vanhustyön kehittämishankkeista. Opinnäyte- ja kehittämistehtäviä sekä kysytään että tarjotaan aktiivisesti. Kysy lisää!

Lataa tästä koulutusesitteemme.


Ota yhteyttä:

Kehitys- ja koulutussuunnitelija
Niina Koskela
niina.koskela(at)jyllinkodit.fi
044 575 5567044 575 5567 tai (03) 459 040(03) 459 040

JJS-Trainee Facebookissa!