Yksilöllistä ja monipuolista koulutusta

Tarjoamme alan toimijoille eripituisia koulutuskokonaisuuksia ajankohtaisista vanhustyön aiheista. Sekä lähikoulutuspäivät että koulutusta tukevan verkkoympäristön aineisto suunnitellaan aina organisaatiokohtaisesti tukemaan haluttuja tavoitteita. Koulutuksissamme korostuu työyhteisöoppimisessa keskeinen sosiaalisen vuorovaikutuksen rooli. Hyödynnämme myös Jyllin Kodin vahvasti täydennyskoulutetun henkilökunnan osaamista - kokeneiden vanhustyön ammattilaisten asiantuntemus on yksilöllisesti suunniteltuna käytössänne!

Helppokäyttöisen verkko-oppimisympäristön tehtävät ohjaavat osallistujia tunnistamaan haluttuja ilmiöitä, esim. oman organisaation vahvuuksien ja haasteiden avulla. Ympäristö on vuorovaikutteinen, ja mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattoman toiminnan lähikoulutuksen tukena.

Erityisosaamisalueitamme ovat:

  • Yhteisöhoito ja ikäihmisten tehostettu palveluasuminen
  • Ammatilliset vuorovaikutustaidot muistisairaiden hoitotyössä
  • Alkoholin käytön seuraksena muistisairautta sairastavien hoito
  • Kuntoutus- ja nousujohteinen harjoittelu; ikäihmiset ja muistisairauksia sairastavat
  • Terveysliikunnan ennalta ehkäisevät konseptit; lihasvoima- ja tasapainoharjoittelu
  • Vanhustyön johtaminen

Ota yhteyttä:

Kehitys- ja koulutussuunnitelija
Niina Koskela
niina.koskela(at)jyllinkodit.fi
044 575 5567 tai (03) 459 040