Vahva vanhustyö - vanhustyön asiakirjasalkku menestystekijänä

Koulutuksen aiheena ovat ennakointi ja riskien hallinta palvelutuotannon lähtökohtana sekä omavalvonta ja laadunhallintajärjestelmät palvelukuvausten tukena. Lisäksi koulutuksessa tarkastellaan tarjousprosessia
vanhustyön palveluorganisaation näkökulmasta.

Ota yhteyttä:

Kehitys- ja koulutussuunnitelija
Niina Koskela
niina.koskela(at)jyllinkodit.fi
044 575 5567 tai (03) 459 040