Voimavaralähtöisyyttä ja tavoitteellisuutta

Toimintakykyä edistävän hoitotyön koulutuksessa syvennetään tietoja ja taitoja ikäihmisten kokonaisvaltaisen toimintakyvyn arvioinnista ja kuntoutumisesta. Näihin liittyen koulutus sisältää asioita mm. tavoitteiden asettamisesta ja harjoittelun toteutumisesta päivittäisessä toiminnassa. Samalla kehitetään taitoja liittää tavoitteellinen toimintakyvyn edistäminen osaksi päivittäistä toimintaa ja dokumentoida toiminnan tuloksia.

Koulutus sisältää lisäksi ohjausta moniammatillisen toiminnan toteuttamiseen ja yksinkertaisten, vaikuttavien liikuntaharjoitteiden suunnitteluun. Koulutuksen kesto ja sisältö suunnitellaan erikseen kohderyhmälle sopiviksi.
Kysy lisää!

Ota yhteyttä:

Kehitys- ja koulutussuunnitelija
Niina Koskela
niina.koskela(at)jyllinkodit.fi
044 575 5567 tai (03) 459 040