Vahva vanhustyö - johtamisen koulutuskokonaisuus 20 h

Koulutuksessa käsitellään vanhustyön johtamista, esimiestyötä ja toimialan ajankohtaisia muutoksia. Tule mukaan kehittämään omaa johtamisosaamistasi! Koulutuksen aikana laaditaan suunnitelma oman työyhteisön kehittämiseen. Koulutus kestää neljä iltapäivää, ja sen teemat ovat

- Ikäihmisten palvelujen muuttuva toimintaympäristö

- Ryhmädynamiikka ja itseohjautuvan tiimin johtaminen

- Itsearviointi ja ladullisen suorituskyvyn arviointi osana oman työyhteisön kehittämistä

- Oman työyhteisön vahvuuksien ja kehittämiskohteiden tunnistaminen, johtopäätökset ja kehittämissuunnitelma.

Kysy lisää!

Ota yhteyttä:

Kehitys- ja koulutussuunnitelija
Niina Koskela
niina.koskela(at)jyllinkodit.fi
044 575 5567 tai (03) 459 040