Iäkkäiden voima- ja tasapainoharjoittelu

Ikäinstituutin sisältösuosituksen mukaisena toteutetun VoiTas-koulutuksen kohderyhmiä ovat hoitotyön, liikunnan ja kuntoutuksen ammattilaiset sekä vertaisohjaajakoulutuksessa myös ikäihmiset itse.

Koulutuksen tavoitteena on syventää tietoja ja taitoja iäkkäisen voima- ja tasapainoharjoittelusta sekä sen vaikutuksista liikkumiseen. Tavoitteena on myös oppia valitsemaan ja käyttämään iäkkäille soveltuvia lihasvoiman harjoitusohjelmia, liittämään ne päivittäiseen toimintaan sekä oppia käyttämään lihasvoiman ja tasapainon mittaamismenetelmiä. Koulutuksessa opitaan käyttämään voimavarakeskeisiä työskentelytapoja iäkkäiden ohjaamisessa.

Sisältöjä ovat mm.
- iäkkäiden liikkumiskyvyn arviointi
- lihasvoima- ja tasapainoharjoittelun perusteet
- liikuntaharjoitteita tarpeen mukaisesti kotihoitoon ja vanhusryhmille, liikuntasaleihin ja kotioloihin
- liikuntaharjoittelun ohjaaminen, ohjatun liikunnan laatu, motivointi
- yhteistyö iäkkään liikkumisen edistämiseksi
- iäkkään VoiTas-harjoittelu arkielämässä

Ota yhteyttä:

Kehitys- ja koulutussuunnitelija
Niina Koskela
niina.koskela(at)jyllinkodit.fi
044 575 5567 tai (03) 459 040