Aktiivinen vanhustyön opetuskenttä

JJS-Trainee -ohjelman kautta Säätiö toimii sekä konkreettisena, että verkkopohjaisena opetuskenttänä alan opiskelijoille ja täydennyskoulutusta hankkiville ammattilaisille. Jalmari Jyllin Säätiö toimii yhteistyössä yli kymmenen oppilaitoksen kanssa. Vuonna 2012 Säätiö tavoitti moniammatillisena harjoittelu- ja opetuskenttänä yli neljäkymmentä opiskelijaa, ja työharjoitteluviikkoja toteutui yli 200!

Toimimme yhteistyössä oppilaitosten kanssa myös toimialan kehittämisnäkökulmasta. Erityisosaamisalueitamme ovat ikäihmisten ja muistisairaiden hoito, päihdemuistisairaudet, psykogeriatrinen hoitotyö, ikäihmisten toimintakykyä edistävä hoitotyö sekä kuntoutus ja ravitsemus.

Opinnäyte- ja kehittämistehtäviä sekä kysytään että tarjotaa aktiivisesti. Kysy lisää!